Koninklijke Zangvereniging Venlona - Vrienden van Venlona

Vrienden van Venlona

Sinds zijn 100-jarig jubileum in 2000 weet Venlona zich gesteund door de Stichting Vrienden van Koninklijke Zangvereniging Venlona. Personen en bedrijven kunnen lid worden door een jaarlijkse bijdrage van € 350,- over te maken op rekening 51.63.65.304. t.n.v. deze stichting.

U steunt daarmede indirect Venlona. Als tegenprestatie krijgt u niet alleen een vriendenpakket aangeboden, maar wordt u tevens geïnformeerd over alle activiteiten en speciale gebeurtenissen binnen Venlona.

Nadere informatie kunt u via onderstaand adres van de Stichting Vrienden van Venlona opvragen.

Stichting Vrienden van Venlona
Secretaris: Wim van Nieuwenhuizen
Hertog Reinoudsingel 42
5913 XE, Venlo
Telefoon: 077 - 3549871

Januari 2023